Het is vijf voor twaalf! De aarde warmt op. Om dit tegen te gaan, moeten we met z’n allen onder andere bewust omgaan met afval.

In de klas hadden we het over verschillende soorten afval, en hoe deze gesorteerd moeten worden.


Morgen volgt er nog een groot afvalspel om iedereen eens goed te testen!